Български граждани, чиито деца са родени в чужбина

Български граждани, чиито деца са родени в чужбина

Български граждани, чиито деца са родени в чужбина Получаваме голям брой запитвания за българско гражданство. Децата на български граждани, родени в чужбина, са граждани на страната си на произход – страната, в която са родени.Съгласно член 8 от Закона за...
Членство в Асоциацията на Европейските адвокати

Членство в Асоциацията на Европейските адвокати

Имаме удоволствието да съобщим на нашите настоящи и бъдещи клиенти че кантората ни повече от година е член на Асоциацията на Европейските адвокати. Асоциацията на Европейските адвокати е създадена през 2004 година с идеята за обмяна на опит между адвокатски кантори по...
Работна виза за България!

Работна виза за България!

Контакти Виза D въз основа на трудов договор (работа в Република България) се издава на лица, които предварително са сключили трудов договор с български работодател. След сключване на трудов договор за съответната длъжност между българския работодател и...
На вниманието на клиентите на Адвокатско дружество Александров

На вниманието на клиентите на Адвокатско дружество Александров

Важна информация! Записалите се за изпит за определяне нивото на владеене на български език в COPUO, необходимо за кандидатстване за българско гражданство, отбелязваме, че трябва да бъдат на място 30 минути преди началния час на изпита и трябва да представят валиден...