Гражданство

Придобиване на гражданство

Гражданство се придобива:

  • По произход
  • По натурализация
  • По местораждане

Гражданството значително разширява правата на човек, живеещ в определена държава. Това се отнася не само за политическите, но и за личните права.

Следователно правната помощ при получаването на гражданство винаги остава уместна.

Условията за придобиване на гражданство във всяка държава имат свои характеристики

Нюансите на процедурата и особеностите на комуникация с държавната администрация са добре познати на адвокатите работещи в тази сфера. Обръщайки се към нас за правна помощ за получаване на гражданство на Р. България, респективно гражданство на Европейския съюз, ти значително ускоряваш процедурата и до голяма степен си гарантираш успешен краен резултат. Пропуски в работата на държавните служители и недостатъчната информираност на мигрантите водят до неспазване на процедурни срокове и нарушаване на миграционните закони.

Като твои адвокати ще изберем най-добрия начин да получиш българско гражданство, възможно най-скоро. Миграционното право е обща политика на Европейския съюз. Факт е, че законодателството е в постоянна динамика. И тъй като процесът за получаване на гражданство е дълъг, през целия период е важно да се имат предвид промените в законодателната рамка. С това най-добре би се справил професионален и най-вече практикуващ юрист с тясна миграционна квалификация.

Ако желаеш да избегнеш бюрократичните капани, бихме могли да участваме в твоя случай.

Адвокатска кантора по българско гражданство | Изисквания