ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА БЪЛГАРСКО ГРАЖДАНСТВО – КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ПРОЦЕДУРАТА

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА БЪЛГАРСКО ГРАЖДАНСТВО – КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ПРОЦЕДУРАТА

Възстановяване на българско гражданство е възможно, за лица които са билибългарски граждани и по различни причини са били освободени от него или са гоизгубили.Предвидена е облекчена процедура за възстановяване на българско гражданство залица от български произход. За...
ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ БЪЛГАРСКО ГРАЖДАНСТВО

ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ БЪЛГАРСКО ГРАЖДАНСТВО

Освобождаването от гражданство е доброволна загуба на гражданство. Това епроцедура обратна на натурализацията, при която човек доброволно получавагражданство. Различава се от денатурализацията, при която гражданството се отнемаот държавата. Инициативата е на лицето,...
За български граждани, чиито деца са родени в чужбина

За български граждани, чиито деца са родени в чужбина

Получаваме многобройни запитвания от лица- български граждани, чиито деца са родени в чужбина и са граждани на държавата, в която са родени.Съгласно чл. 8 от Закона за българското гражданство, а именно:„ Български гражданин по произход е всеки, на който поне единия...
Членство в Асоциацията на Европейските адвокати

Членство в Асоциацията на Европейските адвокати

Имаме удоволствието да съобщим на нашите настоящи и бъдещи клиенти че кантората ни повече от година е член на Асоциацията на Европейските адвокати. Асоциацията на Европейските адвокати е създадена през 2004 година с идеята за обмяна на опит между адвокатски кантори по...
Работна виза за България!

Работна виза за България!

Виза D въз основа на трудов договор (работа в Република България) се издава на лица, които предварително са сключили трудов договор с български работодател. След сключване на трудов договор за съответната длъжност между българския работодател и работника-заявител,...