Начин на плащане

Онлайн консултация - 60 €

Офис консултация - 120 €

* Таксата включва данъци, както и допълнителни и уточняващи въпроси.
При възлагане на услуга стойността се договаря според обема на работа и сложността на казуса.

Адвокатско дружество Александров - Плащане с карти оналайн