ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ БЪЛГАРСКО ГРАЖДАНСТВО

ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ БЪЛГАРСКО ГРАЖДАНСТВО

Освобождаването от гражданство е доброволна загуба на гражданство. Това епроцедура обратна на натурализацията, при която човек доброволно получавагражданство. Различава се от денатурализацията, при която гражданството се отнемаот държавата. Инициативата е на лицето,...
Какво трябва да направя, ако получа отказ за българска виза?

Какво трябва да направя, ако получа отказ за българска виза?

Причините за отказ за българска виза могат да бъдат най-различни. Разбира се, този отказ може да бъде обжалван пред административните съдилища в България. Считам за необходимо да вмъкна тук, че решението на съда в крайна сметка не е задължително, а е само...