Начин на плащане

Извършете Превод по Следната Банкова Сметка

United Bulgarian Bank
BIC: RZBBBGSF
IBAN: BG49RZBB91551010368650
Титуляр: „Кирил Александров“

За Онлайн консултация – 60 €                   За Офис консултация – 120 €

* Таксата включва данъци, както и допълнителни и уточняващи въпроси.
При възлагане на услуга стойността се договаря според обема на работа и сложността на казуса.