ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА БЪЛГАРСКО ГРАЖДАНСТВО – КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ПРОЦЕДУРАТА

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА БЪЛГАРСКО ГРАЖДАНСТВО – КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ПРОЦЕДУРАТА

Възстановяване на българско гражданство е възможно, за лица които са билибългарски граждани и по различни причини са били освободени от него или са гоизгубили.Предвидена е облекчена процедура за възстановяване на българско гражданство залица от български произход. За...
ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ БЪЛГАРСКО ГРАЖДАНСТВО

ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ БЪЛГАРСКО ГРАЖДАНСТВО

Освобождаването от гражданство е доброволна загуба на гражданство. Това епроцедура обратна на натурализацията, при която човек доброволно получавагражданство. Различава се от денатурализацията, при която гражданството се отнемаот държавата. Инициативата е на лицето,...
За български граждани, чиито деца са родени в чужбина

За български граждани, чиито деца са родени в чужбина

Получаваме многобройни запитвания от лица- български граждани, чиито деца са родени в чужбина и са граждани на държавата, в която са родени.Съгласно чл. 8 от Закона за българското гражданство, а именно:„ Български гражданин по произход е всеки, на който поне единия...
Работна виза за България!

Работна виза за България!

Виза D въз основа на трудов договор (работа в Република България) се издава на лица, които предварително са сключили трудов договор с български работодател. След сключване на трудов договор за съответната длъжност между българския работодател и работника-заявител,...
Образование за чужденци в България

Образование за чужденци в България

Образование в България В българските висши учебни заведения могат да кандидатстват кандидат-студенти, както от държавите от Европейския съюз, така и от държавите извън него. Кандидат-студенти от ЕС В университетите в Р. България могат да кандидатстват за всички...
Българско гражданство за граждани на Русия

Българско гражданство за граждани на Русия

Условията и основанията за придобиване на българско гражданство от граждани на Русия са същите, както и за гражданите на другите държави. Те са записани в Закона за българското гражданство. За да кандидатства за придобиване на гражданство, руският гражданин трябва да...