Виза D въз основа на трудов договор (работа в Република България) се издава на лица, които предварително са сключили трудов договор с български работодател. След сключване на трудов договор за съответната длъжност между българския работодател и работника-заявител, след окомплектоване на необходимите документи, заявлението за пребиваване и работа се подава в дирекция „Миграция“ или в отдел/сектор/подразделение „Миграция“ на съответните областни дирекции на МВР в страната. След разглеждане и одобряване дирекция „Миграция“ издава разрешение за пребиваване и работа, с което работникът кандидатства в своята страна пред консулската служба на България за виза D.

Според българското законодателство не е възможно да се получи работна виза и да се използва, за да се дойде в България и да се търси работа!
Работна виза се издава само при наличие на предварително сключен трудов договор между работодателя и работника и след издаване на разрешение за достъп до пазара на труда в Република България. България. След получаване на разрешението и визата работникът има право да работи само в предприятието, с което има сключен договор. Ако трудовият договор бъде прекратен по някаква причина, основанието за пребиваване на работника/служителя отпада и той/тя трябва да напусне страната. Със същото разрешение и виза той не може да работи за друг работодател.

Изпрати съобщение

12 + 5 =