Работна виза за България!

Виза Д на основание трудов договор (работа в Република България) се издава на лица, които имат предварително сключен трудов договор с български работодател. След сключване на трудов договор за съответната позиция между българския работодател и работника кандидат, след окомплектоване на необходимите документи, заявлението за пребиваване и работа се подава в Дирекция Миграция или отдел/сектор/звено Миграция към съответните Областни дирекции на МВР в страната. След разглеждане и одобрение Дирекция Миграция издава разрешение за пребиваване и работа, с което работника кандидатства в страната си по произход пред българска консулска служба за получаване на Виза Д.
Съгласно българското законодателство не е възможно да се получи Виза за работа и с тази Виза лицето да пристигне в България и да си търси работа!
Виза за работа се издава само когато има предварително сключен договор за работа между работодател и работник и след издадено разрешение за допускане до пазара на труда в Р. България. След получаване на разрешението и визата, работника има право да работи само в тази фирма, с която му е договора. При прекратяването на трудовият договор независимо по каква причина, основанието за пребиваване на работника отпада и той трябва да напусне страната. Със същото разрешение и виза не може да работи при друг работодател.

Адвокат Александров - Виза, Гражданство, Пребиваване, Миграция - Чужденци в България

Важна информация!

Записалите се за изпит за определяне нивото на владеене на български език в COPUO, необходимо за кандидатстване за българско гражданство, отбелязваме, че трябва да бъдат на място 30 минути преди началния час на изпита и трябва да представят валиден документ ЗА ЕДНО от следните: – ваксиниран за COVID-19, цифров сертификат за COVID на ЕС; – е претърпял COVID-19, цифров сертификат на ЕС за COVID, валиден от 15-ия до 365-ия ден от датата на първия положителен резултат от PCR тест или удостоверение за заболяване COVID-19, доказано чрез бърз тест за антиген, валиден от 15-ти до 365-ия ден от датата на първия положителен резултат. – тест, цифров сертификат за COVID на ЕС, валиден до 48 часа от бърз тест за антиген или до 72 часа от PCR тест.

КАНДИДАТИ, КОИТО НЯМАТ ЕДИН ОТ Изброените ДОКУМЕНТИ, НЯМА ДА СЕ ДОПУСКАТ В ЗАЛИТЕ.

Повече: Адвокатска кантора Александров