Работна виза за България!

Виза Д на основание трудов договор (работа в Република България) се издава на лица, които имат предварително сключен трудов договор с български работодател. След сключване на трудов договор за съответната позиция между българския работодател и работника кандидат, след окомплектоване на необходимите документи, заявлението за пребиваване и работа се подава в Дирекция Миграция или отдел/сектор/звено Миграция към съответните Областни дирекции на МВР в страната. След разглеждане и одобрение Дирекция Миграция издава разрешение за пребиваване и работа, с което работника кандидатства в страната си по произход пред българска консулска служба за получаване на Виза Д.
Съгласно българското законодателство не е възможно да се получи Виза за работа и с тази Виза лицето да пристигне в България и да си търси работа!
Виза за работа се издава само когато има предварително сключен договор за работа между работодател и работник и след издадено разрешение за допускане до пазара на труда в Р. България. След получаване на разрешението и визата, работника има право да работи само в тази фирма, с която му е договора. При прекратяването на трудовият договор независимо по каква причина, основанието за пребиваване на работника отпада и той трябва да напусне страната. Със същото разрешение и виза не може да работи при друг работодател.

Пребиваване в България за чужденци | Адвокатско дружество Александров

Законната рамка за пребиваване урежда достъпа на чужденци до територията на Република България. Изискванията за пребиваване зависят от страните, от които идват чужденците.

В този смисъл бихме могли да разделим статията на две части.

  1. Разрешения за пребиваване в България за граждани на ЕС и чужденци.
  2. Разрешение за пребиваване в България за неевропейски граждани.

Гражданите на държавите-членки на Европейския съюз имат право да се движат свободно и да пребивават на територията на други държави-членки като България.

Това е една от четирите основни свободи, отнасящи се до създаването и функционирането на Европейския съюз като цяло.

Също така, чуждестранни граждани от държави-членки на Европейския съюз имат право да работят в България. Те имат право да регистрират и да извършват стопанска дейност и със собствени фирми.

Единствените ограничения за работа са в областта на сигурността, вътрешните работи и отбраната.

Получаването на пребиваване в България за неевропейски граждани обаче е съвсем различно.

За да бъде придобито краткосрочно пребиваване, дългосрочно пребиваване или разрешение за постоянно пребиваване, тази категория чужденци трябва да има законово основание за това.

Има различни законови основания за пребиваване в България. Те варират от краткосрочно пребиваване до 90 дни за туризъм и частни посещения до дългосрочно и постоянно пребиваване.

Тези правни основания могат да бъдат с цел:

– Инвестиции в недвижими имоти

– Инвестиции в предприятия

– Инвестиции в фондовия пазар

– Получаване на разрешения за работа (включително синя карта на ЕС)

– Сключване на брак с български гражданин

– Регистриране на фирма и откриване на работни места

– Регистрация на търговско представителство на чуждестранна фирма и др.

Разбира се, процедурите за кандидатстване и получаване на разрешение за пребиваване в България са много условни и специфични.

Има пречки, свързани с правилното оформяне на документите, обосновката на целта и срока. За да ги избегнете, е желателно да използвате квалифицирана правна помощ. Такъв може да бъде от адвокат с тясна миграционна квалификация.

За повече информация и участие в твоята процедура, моля свържи се с нас.

Последвай ни във Фейсбук: Адвокатска кантора Александров

Прочети повече за Адвокатска кантора Александров.