Законната рамка за пребиваване урежда достъпа на чужденци до територията на Република България. Изискванията за пребиваване зависят от страните, от които идват чужденците.

В този смисъл бихме могли да разделим статията на две части.

  1. Разрешения за пребиваване в България за граждани на ЕС и чужденци.
  2. Разрешение за пребиваване в България за неевропейски граждани.

Гражданите на държавите-членки на Европейския съюз имат право да се движат свободно и да пребивават на територията на други държави-членки като България.

Това е една от четирите основни свободи, отнасящи се до създаването и функционирането на Европейския съюз като цяло.

Също така, чуждестранни граждани от държави-членки на Европейския съюз имат право да работят в България. Те имат право да регистрират и да извършват стопанска дейност и със собствени фирми.

Единствените ограничения за работа са в областта на сигурността, вътрешните работи и отбраната.

Получаването на пребиваване в България за неевропейски граждани обаче е съвсем различно.

За да бъде придобито краткосрочно пребиваване, дългосрочно пребиваване или разрешение за постоянно пребиваване, тази категория чужденци трябва да има законово основание за това.

Има различни законови основания за пребиваване в България. Те варират от краткосрочно пребиваване до 90 дни за туризъм и частни посещения до дългосрочно и постоянно пребиваване.

Тези правни основания могат да бъдат с цел:

– Инвестиции в недвижими имоти

– Инвестиции в предприятия

– Инвестиции в фондовия пазар

– Получаване на разрешения за работа (включително синя карта на ЕС)

– Сключване на брак с български гражданин

– Регистриране на фирма и откриване на работни места

– Регистрация на търговско представителство на чуждестранна фирма и др.

Разбира се, процедурите за кандидатстване и получаване на разрешение за пребиваване в България са много условни и специфични.

Има пречки, свързани с правилното оформяне на документите, обосновката на целта и срока. За да ги избегнете, е желателно да използвате квалифицирана правна помощ. Такъв може да бъде от адвокат с тясна миграционна квалификация.

За повече информация и участие в твоята процедура, моля свържи се с нас.

Последвай ни във Фейсбук: Адвокатска кантора Александров

Прочети повече за Адвокатска кантора Александров.