Заповед за депортиране може да бъде издадена по различни причини. Едно от най-честите основания за това е сигнал в Шенгенската информационна система. Този сигнал е с мярка „Отказано влизане или пребиваване“.

Отказът за приемане в България важи за гражданин на трета страна, за който една или повече държави-членки на Съюза са въвели забрана за влизане в Шенгенското пространство. Отказът влиза в сила, когато лицето се яви на български граничен пункт.

Ако лицето се намира на територията на страната, но му бъде издадена забрана, той ще бъде изправен пред депортация. Лицето ще бъде отстранено принудително от местните власти.

България е страна-членка на Европейския съюз и Шенгенската информационна система. Като такава страната е задължена да въведе своите национални забрани под формата на сигнали. България прилага забраните, наложени и от другите държави-членки на ЕС.

Спрете депортацията от България - Адвокатска кантора по имиграция Александър

В редица случаи обаче мярката „отказ за влизане или пребиваване“ се налага неправомерно. В други случаи – лицето е в една държава членка, а мярката е наложена от друга. Той също бива депортиран, защото задължението на държавата да се консултира с държавата-членка, която е издала сигнала, често не се зачита.

Всички тези забрани и заповеди за депортиране подлежат на съдебен контрол и могат да бъдат обжалвани в съда. Правото на Европейския съюз има много изключения от това, така че може да започне процес на обжалване на депортиране.

Това е въпрос на вътрешен ред и сигурност на Европейския съюз. Поради тази причина тази област на правото е много деликатна и специфична.

Видове депортация

Съществуват различни видове депортиране – депортиране за наказателна присъда, депортиране на нелегални имигранти и други.

От една страна, държавите-членки налагат забрани и заповеди за депортиране на хора, за да гарантират тяхната сигурност. Често обаче се случва те да изпадат в излишък.

От друга страна, жертвите са защитени от тази прекомерност от правото на ЕС. По-конкретно, Конвенцията за правата на човека и основните свободи и съдебната практика на Съда на ЕС.

Хората с проблеми от това естество трябва да са наясно, че тези проблеми са разрешими. Заповедта за депортиране, отказ за виза, достъп до България и отказ за пребиваване трябва да бъдат отправени навреме до адвокат по имиграцията, специализиран в депортирането.

България се присъедини към Шенгенската информационна система на 01.08.2018 г., след което започнаха масови забрани за влизане на чужденци. Такива са заповедите за депортиране, отказите за визи и отказите за разрешение за пребиваване. Тогава все още нямаше съдебна практика, тъй като тези забрани бяха нещо ново за България.

Нашата адвокатска кантора „Александров“ е специализирана в имиграционното право и за първи път стартира процедури за депортиране, защита и защита при извеждане. Ние прилагаме своите умения и знания в интерес на нашите клиенти по най-професионален начин.

Гордеем се с редица спечелени дела в областта на незаконна депортация и забрани за влизане в Шенгенското пространство.

Последвай ни във Facebook