Причините за отказ за българска виза могат да бъдат най-различни. Разбира се, този отказ може да бъде обжалван пред административните съдилища в България. Считам за необходимо да вмъкна тук, че решението на съда в крайна сметка не е задължително, а е само консултативно към органа, който е отказал визата – Министерството на външните работи. Решението на министерството е резултат от консултации с различни ведомства.

Обикновено съдът потвърждава отказа на визата или решава да разгледа заявлението. Няма гаранция за положителен резултат след обжалване в съда и в повечето случаи отказът се повтаря.

Губи се много време (месеци или дори повече от година), докато трае съдебната процедура и през това време кандидатът за виза няма право да подаде друг формуляр за виза за България.  

Подходът на нашата специализирана адвокатска кантора е различен

Първо разглеждаме и анализираме внимателно отказа за виза за България, за да установим причините. Нашата много често препоръка към нашите клиенти е, че самият отказ не трябва да се обжалва. Това се прави, за да се даде сила на отказа, така че заявителят да може да кандидатства отново, след като проблемите, довели до отказа, бъдат отстранени. По този начин избягваме загубата на време и високите разходи, свързани със съдебните спорове.

Причините за отказ на виза за България, както вече казахме, са многобройни. Много често те са свързани с недостатъчна обосновка на целта на пътуването. Несъответствието между целта и срока на престой също не може да отговаря на изискванията за влизане в България.

Друга причина може да е на кандидата за виза да бъде забранено влизането на територията съгласно Шенгенските споразумения (забрана за достъп до Шенген). Има и много други причини, които са преодолими, стига да се използва специализирана правна помощ и опитен адвокат. Адвокатът по-скоро трябва да е с подробни познания както по българското, така и по европейското право. Най-добре би било да получите тази специализирана правна помощ още от самото начало при подготовка на документите и кандидатстване за виза за България.

Адвокатска кантора Александров е тук, за да разреши твоят отказ за виза за България!

За повече информация и за участие в твоята процедура, моля свържи се с нас.

Последвайте ни във Фейсбук: Alexandrov Law Office