Работна виза за България!

Виза Д на основание трудов договор (работа в Република България) се издава на лица, които имат предварително сключен трудов договор с български работодател. След сключване на трудов договор за съответната позиция между българския работодател и работника кандидат, след окомплектоване на необходимите документи, заявлението за пребиваване и работа се подава в Дирекция Миграция или отдел/сектор/звено Миграция към съответните Областни дирекции на МВР в страната. След разглеждане и одобрение Дирекция Миграция издава разрешение за пребиваване и работа, с което работника кандидатства в страната си по произход пред българска консулска служба за получаване на Виза Д.
Съгласно българското законодателство не е възможно да се получи Виза за работа и с тази Виза лицето да пристигне в България и да си търси работа!
Виза за работа се издава само когато има предварително сключен договор за работа между работодател и работник и след издадено разрешение за допускане до пазара на труда в Р. България. След получаване на разрешението и визата, работника има право да работи само в тази фирма, с която му е договора. При прекратяването на трудовият договор независимо по каква причина, основанието за пребиваване на работника отпада и той трябва да напусне страната. Със същото разрешение и виза не може да работи при друг работодател.

Изисквания за виза България | Адвокатска кантора Александров | Отказ за българска виза

Причините за отказ за българска виза могат да бъдат най-различни. Разбира се, този отказ може да бъде обжалван пред административните съдилища в България. Считам за необходимо да вмъкна тук, че решението на съда в крайна сметка не е задължително, а е само консултативно към органа, който е отказал визата – Министерството на външните работи. Решението на министерството е резултат от консултации с различни ведомства.

Обикновено съдът потвърждава отказа на визата или решава да разгледа заявлението. Няма гаранция за положителен резултат след обжалване в съда и в повечето случаи отказът се повтаря.

Губи се много време (месеци или дори повече от година), докато трае съдебната процедура и през това време кандидатът за виза няма право да подаде друг формуляр за виза за България.  

Подходът на нашата специализирана адвокатска кантора е различен

Първо разглеждаме и анализираме внимателно отказа за виза за България, за да установим причините. Нашата много често препоръка към нашите клиенти е, че самият отказ не трябва да се обжалва. Това се прави, за да се даде сила на отказа, така че заявителят да може да кандидатства отново, след като проблемите, довели до отказа, бъдат отстранени. По този начин избягваме загубата на време и високите разходи, свързани със съдебните спорове.

Причините за отказ на виза за България, както вече казахме, са многобройни. Много често те са свързани с недостатъчна обосновка на целта на пътуването. Несъответствието между целта и срока на престой също не може да отговаря на изискванията за влизане в България.

Друга причина може да е на кандидата за виза да бъде забранено влизането на територията съгласно Шенгенските споразумения (забрана за достъп до Шенген). Има и много други причини, които са преодолими, стига да се използва специализирана правна помощ и опитен адвокат. Адвокатът по-скоро трябва да е с подробни познания както по българското, така и по европейското право. Най-добре би било да получите тази специализирана правна помощ още от самото начало при подготовка на документите и кандидатстване за виза за България.

Адвокатска кантора Александров е тук, за да разреши твоят отказ за виза за България!

За повече информация и за участие в твоята процедура, моля свържи се с нас.

Последвайте ни във Фейсбук: Alexandrov Law Office

Visa d Bulgaria | Бизнес виза за България | Българска златна виза | Българска инвестиционна виза | Българска учебна виза | Видове визи | Видове визи за България | Виза D за България | Виза България | Виза Д документи | Виза Д за България | Виза Д за чужденци | Виза Д на основание брак | Виза за Америка от България | виза за посещение в българия | виза за разрешително за работа в българия | Виза за руснаци в България | Виза за руснаци в България | Виза за съпруг чужденец | Виза от Русия за България | Виза тип D за България | Визи | Визова политика за България | Влизане в България | Време за обработка на виза за България D | Документи за виза Д | Издаване на виза | Издаване на виза Д | Изисквания за виза за България | Инвеститорска виза за България | Инвеститорска виза за България | Кандидатствайте за Българска виза | Кандидатстване за виза | Колко време се чака за виза д за България | Необходими документи за виза Д за България | Работна виза | Работна виза за България | Работна виза за чужденци в България | Такса за виза за България | Трябва ли виза от Турция за България | Туристическа виза | Туристическа виза за България | Формуляр за кандидатстване за виза за България | Шенгенска виза | Шенгенска виза за руснаци