За нас

– Адвокат Кирил Александров –

рег. номер: 1400560510

Специалист по миграционно право

Образование и допълнителна квалификация

  • 2001-2004 – студент в Национален университет „Одеска юридическа академия“, Одеса.

  • 2009 – Завършва Югозападен университет „Неофит Рилски“ в Благоевград и е удостоен с диплома за висше образование.

    Магистърска степен, специалност право.

  • 2017 – Завършил специализация и получил свидетелство за професионална квалификация по право на Европейския съюз от Юридическия факултет СУ „Св. Климент Охридски“.

Адвокатска кантора Александров - Местожителство, Гражданство, Виза България, Имиграционно право

Екип

Polina Varadinova

Адвокатски сътрудник номер: 5000184910
Студент в Нов Български университет, София

Nikol Ilieva

Адвокатски сътрудник номер: 5000184910
Студент в Нов Български университет, София

Нашата практика

Работа

Работим по процедурата за издаване на разрешение за работа в България, която е регламентирана от Закона за трудовата миграция, трудовата мобилност и Закона за чужденците в България.

Визи

Помагаме за получаване на виза, която е необходима при влизане в България, заедно с обикновен документ за задгранично пътуване.

Пребиваване

Като квалифицирани адвокати, ние предоставяме пълно правно съдействие на всички, които желаят да имигрират в Република България и съответно в Европейския съюз.

Гражданство

Гражданството значително разширява правата на човек, живеещ в определена държава. Това се отнася не само за политическите права, но и за личните права.

Law firm Alexandrov - Residence, Citizenship, Visa Bulgaria, Immigration Law

Опит и практическа работа

2006-2010

  • Асоцииран адвокат

2010 – досега

  • Адвокат в Софийска адвокатска колегия

2017 

  • Управляващ съдружник в Адвокатско дружество Александров и Кавазова

2018 

  • Спечелен конкурс по проект на Европейската комисия „По-нататъшно укрепване на националния капацитет на Република България в областта на убежището и миграцията“.

2021

  • Управляващ и представляващ Еднолично адвокатско дружество Александров

Последвайте ни във Фейсбук: Адвокатска кантора Александров

Прочетете повече за Адвокатска кантора Александров.

Успешна практика

Консултации

Договори