Условията и основанията за придобиване на българско гражданство от граждани на Русия са същите, както и за гражданите на другите държави. Те са записани в Закона за българското гражданство. За да кандидатства за придобиване на гражданство, руският гражданин трябва да е имал разрешено постоянно пребиваване в Република България. Придобиването на българско гражданство е дълъг и сложен процес. Започва се със запазване на дата, час за подаване на необходимите документи и интервю. Резервацията на дата се прави електронно в сайта на Дирекция Българско гражданство към Министерство на правосъдието. Датите в този регистър са заети за повече от една година напред. След подаването на документите и провеждането на интервюто започва същинската процедура.

Съгласно Закона за българското гражданство този процес трае до 18 месеца, а в повечето случаи значително го надвишава. Съществуват различни възможности и основания тези срокове да бъдат съкратени, а в някои случаи напълно игнорирани. При основание за придобиване на гражданство чрез направени инвестиции сроковете са значително по-кратки. От друга страна са по-трудоемки, защото са свързани с допълнителни сертификати от други институции. Придобиването на българско гражданство по произход също е по различна процедура в сравнение с придобиването му по обща натурализация. При него отново има възможност значително да се съкрати срока за придобиване.

Тези въпроси, както и всичко свързано с придобиването на българско гражданство и най-вече скъсяването на сроковете по процедурите могат да се решат посредством опитни юристи с тясна миграционна специализация. Те са наясно както със законодателната рамка в тази сфера на правото, така и с особеностите в работата с държавната администрация.

Ако искаш значително да съкратиш сроковете за придобиване на българско гражданство и до голяма степен да гарантираш краен успех, свържи се с нас за по-подробна консултация и евентуално участие от наша страна в твоя случай.