Получаваме многобройни запитвания от лица- български граждани, чиито деца са родени в чужбина и са граждани на държавата, в която са родени.
Съгласно чл. 8 от Закона за българското гражданство, а именно:
„ Български гражданин по произход е всеки, на който поне единия родител е български гражданин“.
Това означава, че всеки роден в чужбина, на когото поне единия родител е български
гражданин, и той е български гражданин по произход и не е необходимо да кандидатства за българско гражданство по общия ред. Необходимо е да се заяви УСТАНОВИТЕЛНА ПРОЦЕДУРА, при която се установява лицето дали е български гражданин или не. За лица родени в чужбина с родител български гражданин, процедурата е много по – кратка- около 2 месеца. Необходимите документи се подават в Общината по постоянен адрес на родителя, или ако и двамата родители са български граждани, на един от тях. След това започва да тече установителната процедура, която се извършва от специализиран държавен орган, в случая- Дирекция „ Българско гражданство“. Ако не се намирате на територията на Република България, бихме могли да ви представляваме, ако сте на територията на България, също може да се обърнете към нас. Достатъчно е да ни упълномощите и да ни изпратите необходимите документи.
За повече информация ни пишете или ни се обадете на +359 878 888 094.

Адвокатска кантора Александров