Еднолично адвокатско дружество Александров
Личен номер: 2200047510

Консултация

Придобиване на българско гражданство

Българско гражданство се придобива :

  • По произход
  • По натурализация
  • По местораждане

Придобиване на българско гражданство - Адвокат в София и страната - Кирил Александров

Гражданството значително разширява правата на човек , живеещ в определена държава. Това се отнася не само за политическите,но и за личните права.
Следователно правната помощ при получаването на българско гражданство винаги остава уместна.
Условията за получаване на гражданство във всяка държава имат свои характеристики.

Нюансите на процедурата и особеностите на комуникация с държавната администрация са добре познати на адвокатите работещи в тази сфера. Обръщайки се към нас за правна помощ за получаване на гражданство на Р. България, респективно гражданство на Европейския съюз, Вие значително ускорявате процедурата и до голяма степен си гарантирате успешен краен резултат. Пропуски в работата на държавните служители и недостатъчната информираност на мигрантите водят до неспазване на процедурни срокове и нарушаване на миграционните закони.

Като Ваши адвокати ще изберем най-добрия начин да получите българско гражданство, възможно най-скоро. Миграционното право е обща политика на Европейския съюз. Факт е, че законодателството е в постоянна динамика. И тъй като процесът за получаване на гражданство е дълъг, през целия период е важно да се имат впредвид промените в законодателната рамка. С това най-добре би се справил професионален и най-вече практикуващ юрист с тясна миграционна квалификация.

Ако желаете да избегнете бюрократичните капани, бихме могли да участваме във Вашия случай.
Можете да се свържете с нас на тел. +359 2 826 7500, за спешна консултация или за да уговорим среща, както и да поръчате обратно позвъняване или писмен отговор, посредством формата на страница "Контакти" в сайта.

Начало