Еднолично адвокатско дружество Александров
Личен номер: 2200047510

Направи плащане

Цени


Консултация онлайн  -  60 Евро
Консултация в офиса -120 Евро

* Цената включва данъци и такси, както и допълнителни и уточняващи въпроси.

При възлагане на услуга, стойността се договаря съобразно обема на работа и сложността на казуса.


Консултация онлайн
Запази час

Контакти

Можете да получите юридическа консултация и да запишете приемен час и на телефон:
+359 2 826 7500

E-mail : lawfirmalexandrov@gmail.com


Банкова сметка:
Райфайзен БАНК
BIC: RZBBBGSF
IBAN: BG38RZBB91551011464366
титуляр: "Еднолично адвокатско дружество Александров"


Приема на клиенти е само с предварително записване.

Адрес на кантората:

гр.София 1000, ул."Позитано" №9 вх.Б, ет.1, офис 1

Начало