Еднолично адвокатско дружество Александров
Личен номер: 2200047510

Консултация

За нас

адв. Кирил Александров
специалист миграционно право


  • 14 години успешна практика
  • Над 2100 консултации
  • Повече от 500 договора

1. Образование и повишаване на квалификацията.

2001г.-2004г. студент в Национален университет "Одеска юридическа академия" гр. Одеса.
2009г. завършва Югозападен университет "Неофит Рилски" гр. Благоевград и получава диплома за висше образование.
Образователно-квалификационна степен магистър, специалност право.
2017г. завършва специализация и получава свидетелство за професионална квалификация Право на Европейския съюз от Софийски университет "Св. Климент Охридски" Юридически факултет.


2. Опит и практическа работа.

2006г.-2010г. адвокатски сътрудник.
2010г. до настоящия момент адвокат в Софийска адвокатска колегия.
2017г. управляващ съдружник в aдвокатско дружество "Александров и Кавазова".


3. Международни проекти.

2018г. печели конкурс но проект на Европейската комисия "По-нататъшно укрепване на националния капацитет на Република България в областта на убежището и миграцията.Начало