Правна защита и съдействие на чужденци

Адвокат Кирил Александров - Правна зашита на чужденци, адвокат чужденци

Добре дошли в сайта на адвокатско дружество "Александров"!

Услугите на адвокат по бежанско и миграционно право, могат да потрябват, както на чужденец, така и на български гражданин. Ние сме готови да окажем нужната правна помощ, даже и в oбъркващи ситуации и казуси с висока степен на сложност, изразяваща се в подготовка на заявления или обжалване на административни актове. Главното в работата на добрият адвокат на чужденци е да познава отлично законодателството в тази материя, както на Р. България, така и на Европейския съюз.

Ние ценим както нашето време, така и времето на клиента, затова работата ни се основава на принципа на бързината и ефективността.

Представляваме интересите на клиентите си в следните случаи:

 • търсене на международна закрила в Р. България (бежански или хуманитарен статут)
 • сключване на граждански брак с български гражданин
 • получаване на виза
 • разрешение за пребиваване в Р. България
 • получаване на български документи за самоличност
 • придобиване на българско гражданство
 • права на членове на семейства на граждани на Европейския съюз

Трябва Ви спешна помощ от адвокат на чужденци - това е възможно!
В някои случаи се налага спешно да намерите адвокат на чужденци. Например, когато чужденецът неочаквано получи призовка от Миграция или друг правоохранителен орган или съд.

В следните непредвидени ситуации, Вие можете да се обърнете към нас:

 • отказ за закрила (бежански или хуманитарен статут)
 • отказ за получаване на удостоверение за български произход
 • призовка от Миграция
 • заповед за настаняване в СДВНЧ с.Бусманци или гр.Любимец 
 • заповед за напускане на страната
 • отказ за получаване на виза
 • отказ за придобиване на българско гражданство
 • призовка от Административен съд

В такива ситуации човек обикновено не знае как да се държи, как да отговаря на зададените му въпроси. Така че не е нужно да отлагате обаждането до специалист, защото последствията могат да бъдат съвършено непредсказуеми.

Помнете, че колкото по-рано се обърнете за консултация към адвокат, толкова по-леко ще се сдобиете с положителен резултат по Вашия проблем!

Моят личен регистрационен номер в регистъра на адвокатите в гр. София – 1400560510. Имам СДК - Право на ЕС.

Ако имате нужда от адвокат, ще бъда радостен да Ви помогна. Ако не се намирате в София, то това не е от решаващо значение. Обадете се на +359 2 826 7500, за спешна консултация или за да уговорим среща.

Подробно
Начало